Přínosy a úspory chemického čištění

1

Snížení spotřeby energie

Vrstva usazenin o síle 1 mm zvyšuje spotřebu o 6-8 %. Za 10 let je tato vrstva silná 4-6 mm a způsobuje NAVÝŠENÍ SPOTŘEBY O 24-48 %!

2

Prodloužení živostnosti, nižší náklady na údržbu

Systém bez usazenin vykazuje nižší náklady na údržbu a chemické čištění má jednoznačně pozitivní vliv na delší životnost, zejména topných rozvodů.

3

Za plného provozu a bez omezení užívání

Chemické čištění probíhá za plného provozu a bez osobního omezení (nikdo nevstupuje do bytů). Vše probíhá v kotelnách u výměníků a kotlů.

4

Snížení hlučnosti

Častým jevem zanešeného systému bývá jeho hlučnost. Po provedení chemického vyčištění systému dochází velmi často ke snížení hlučnosti.

5

Základ pro hydraulicky vyvážený systém

Hydraulicky vyvážený systém zajistí rovnoměrné vytápění a úsporu nákladů. K hydraulickému vyregulování otopných soustav je chemické pročištění nezbytné.

6

Garantovaná úspora nákladů

Garantujeme úsporu nákladů na vytápění nejméně 18 % za topnou sezónu. U bytových domů a větších topných systémů se jedná o nezanedbatelné částky.

Vrstva usazenin o síle 1 mm zvyšuje spotřebu energie na vytápění o 6-8 %.

Za 10 let je tato vrstva silná 4-6 mm a způsobuje NAVÝŠENÍ SPOTŘEBY O 24-48 %!

Vyžádejte si nezávaznou nabídku

Využití chemického čištění


Při ohřevu vody dochází k postupnému zánosu topné soustavy vodním kamenem s organickými usazeninami. Tyto usazeniny zabraňují přenosu tepla a snižují tak celkový výkon soustavy. Vedle znatelného nárůstu spotřeby energie dochází také k neprůchodnosti termoregulačních ventilů. Následný nárůst teploty tělesa pak může mít až havarijní následky. Výměna jednotlivých částí zařízení či celých systémů se zpravidla nevyplácí a není zdaleka tak efektivní, jako jeho důkladné chemické vyčištění. V každém topném systému se tvoří usazeniny, koroze, vodní kámen a jiné látky, které ohrožují jeho jednotlivé prvky. Důvodem bývá špatná kvalita oběhové vody, náhlé změny tlaku a teploty, nebo tvoření vzduchových bublin.

Za 10 let se v systému vytvoří vrstva usazenin o síle cca 4-6 mm. Tato vrstva působí jako izolant, který zhoršuje předávávání tepla a je příčinou nárůstu spotřeby o 24-48 %!

Systém chemického čištění odstraní bez demotáže radiátorů veškeré druhy usazenin z vodních i topných soustav, rozvodu teplé užitkové vody, bojleru kotlů, deskových výměníků, jadů, protiproudových ohřevů a chladících systémů. Obnoví provozuschopnost a prodlouží životnost soustav. Pro chemické čištění se dnes používají tzv. tenzidy, ekologická rozpouštědla, která nejsou agresivní vůči kovu, hliníku, mědi či plastu.

Chemické čištění probíhá za plného provozu a bez osobního omezení (nikdo nevstupuje do vašich bytů). Vše probíhá v kotelnách od výměníku a kotlů.

K tomu, aby bylo možné stanovit vhodnou technologii potřebnou k chemickému čištění technologického zařízení, je třeba přihlížet k těmto kritériím:

 • Technický stav zařízení
 • Kvalita topné vody na základě rozboru
 • Typ, obsah a síla nánosu
 • Typ kompozičního materiálu
 • Ekologická nezávadnost čistících preparátů
 • Časové rozmezí jednotlivých stádií čištění
 • Poměr rozpouštědel a neutralizačních látek
 • Neutralizace ph topné vody kvůli korozní

Vrstva usazenin o síle 1 mm zvyšuje spotřebu energie na vytápění o 6-8 %.

Za 10 let je tato vrstva silná 4-6 mm a způsobuje NAVÝŠENÍ SPOTŘEBY O 24-48 %!

Vyžádejte si nezávaznou nabídku

Reference


Severomoravská vodárenská a.s.

Depo kolejových vozidel

Pražská teplárenská společnost a.s.

Správa želežničních a dopravních cest Praha

Pardubický kraj

Jaderná elektrárna Temelín

Další služby

 • Chemické čištění rozvodů a komponent
  Provádíme také čištění rozvodů teplé užitkové vody, bojleru kotlů, deskových výměníků, jadů, protiproudových ohřevů a chladících systémů.
 • Dodávka a montáž reflexních panelů
  Tyto panely za otopnými tělesy odráží teplo zpět do místnosti, takže se teplo "neztrácí" do zdi. Více informací najdete zde.
 • Ochrana proti Legionele
  Dezinfekcí rozvodů teplé a studené vody zajišťujeme odstranění Legionely a současně poskytujeme i dlouhodobou pomoc s řešením ochrany proti Legionele.

Reflexní panely

Jedná se o licencovaný produkt vyráběný v Anglii, který je v ČR absolutní novinkou. Tyto panely odráží teplo zpět do místnosti a díky získané úspoře na topení je návratnost investice už v průběhu první topné sezóny!


 • Snižuje tepelný prostup stěnami
  Teplo nemizí ve stěnách a vrací se do místnosti
 • Panel odráží více než 95% tepla
  Tepelná pohoda umožní snížit teplotu vody v soustavě
 • Nižší nároky objektu na teplo
  Průměrná roční úspora se pohybuje kolem 15%

Fotogalerie

Usazeniny v trubce
Před a po čištění
Usazeniny v radiátoru
Usazeniny v radiátoru
Usazeniny v radiátoru
Usazeniny v radiátoru
Vypouštění usazenin
Vypouštění usazenin
Vodojem před čištěním
Vodojem před čištěním
Vodojem před čištěním
Vodojem před čištěním
Vodojem před čištěním
Vodojem před čištěním
Vodojem před čištěním
Vodojem před čištěním
Usazeniny z vodojemu
Vodojem po čištění
Vodojem po čištění
Vodojem po čištění
Vodojem po čištění
Vodojem po čištění

Kontakt

Kontakt

Tel: +420 725 872 868
E-mail: chemoinkrusta.sro@seznam.cz

Mario Bellucci
Chemoinkrusta s.r.o.
Bezručova 2293/5a
568 02 Svitavy

IČO: 05154120
DIČ: CZ05154120

Napište nám